Tannlege Aabakken 2017
2017 Tannlege Aabakken
Før behandling iverksettes får pasient / foresatt tilsendt et skriftlig prisoverslag.

Norske tannleger står fritt til å sette sine priser. Myndighetene har faste takster som danner grunnlag for all refusjon.

Disse følger dessverre ikke prisutviklingen ellers i samfunnet. De fleste tannleger, også i den offentlige tannhelsetjenesten har egne priser som ligger noe høyere.