Tannlege Aabakken 2017
2017 Tannlege Aabakken
Barn og unge: Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon. For å få refusjon må behandlingen påbegynnes innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

Det ytes fra 40 til 100 % refusjon. Dersom flere søsken trenger behandling økes refusjonen. I tillegg blir vi enige om litt ekstra søskenrabatt dersom flere søsken kommer til oss for behandling.
 

Voksne: I noen tilfeller kan også voksne få refusjon. Her gjelder egne regler. Ta gjerne kontakt for informasjon om voksenbehandling og refusjon.

Refusjonssystemet i Norge er et av verdens beste. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på regelverket slik at våre pasienter får den refusjonen de har krav på.