loader

Hygienetiltak

Vi har strenge krav til hygiene hos oss. Alt utstyr som ikke er til engangs-bruk autoklaveres mellom hver pasient. Sporeprøver sendes hver måned til et laboratorium for kontroll.
  • Hygienen
  • Autoklav
  • Autoklav
  • Hygienen
loader